Suy thận độ mấy thì phải chạy thận? - PGS.TS Trần Đình Ngạn tư vấn
Suy thận độ mấy thì phải chạy thận? - PGS.TS Trần Đình Ngạn tư vấn Đăng lúc: 07/12/2018 - 17:08
Người ta quy định độ suy thận dựa và mức độ lọc của cầu thận. Khi ở mức độ suy thận độ 4 có thể sẽ phải chạy thận. Ngoài ra, các bác sĩ còn cần phải xác định vào mức lọc của cầu thận. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng nghe PGS.TS Trần Đình Ngạn tư vấn!
Chia sẻ:
Đánh giá:

QUẢNG CÁO