Hỏi đáp các thông tin, cách chữa trị soi than và các bệnh liên quan
Hỏi đáp
Chồng tôi bị suy thận mạn tính và đã ghép thận được 8 năm. Hiện nay, bệnh tình của chồng tôi có khả quan hơn, nhưng tôi rất lo quả thận ghép sẽ bị suy giảm chức năng theo thời gian. Xin bác sĩ cho biết, chồng tôi có ghép thận lần hai được không? Có phương pháp nào làm duy trì quả thận ghép được lâu hơn không? (09:42 - 31-05-2015)
QUẢNG CÁO